Mobil Mobilux EP 2 smeervet vet 18k harlingen friesland binnenvaart offshore
Mobil Mobilux EP 2 6.00148.50 Incl
smeerolie motorolie harlingen friesland binnenvaart
Total Caprano MT 30 97.50 Incl

Extra high performance dieselmotorolie
Productbeschrijving
Mobil Delvac MX 15W-40 is een extra high performance dieselmotorolie die uitstekende smering van moderne dieselmotoren biedt en aan een lange levensduur van de motor bijdraagt. Hierdoor voldoet dit product aan de vereisten van bijna alle grote Europese en Amerikaans motorenbouwers of overtreft deze. Deze extra hoge prestaties hebben zich in de praktijk bewezen in een wijde reeks industrieën, toepassingen en gemengde wagenparken.

De geavanceerde chemische samenstelling van dit product biedt uitzonderlijke prestaties in zowel moderne, veeleisende lage-emissie dieselmotoren als in oudere dieselmotoren lopend op laag of hoog zwavelige brandstof. Mobil Delvac MX 15W-40 combineert een mengsel van high performance basisoliën met een gebalanceerd additiefsysteem gericht op een uitstekende beheersing van indikken van de olie ten gevolge van roetopbouw en hoge temperaturen. Delvac MX biedt een uitstekende weerstand tegen oxidatie, corrosie en afzettingen bij hoge temperaturen.

Eigenschappen en Voordelen
High output, lage emissie motoren verhogen de eisen die gesteld worden aan motoroliën aanzienlijk. Compacter gebouwde motoren, gebruik van intercoolers en turbo-chargers verhogen de thermische druk op het smeermiddel. Lage emissie motortechnologieën, zoals de hogere brandstofinjectiedruk en vertraagde timing verlangen een betere prestatie van de olie op gebieden zoals oxidatiestabiliteit, roetverspreiding en vluchtigheid. Mobil Delvac MX 15W-40 is samengesteld uit hoog presterende basisoliën en een gebalanceerd additievensysteem voor een optimale motorprestatie in moderne en oudere diesel- en benzinemotoren. De belangrijkste potentiële voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen & potentiële voordelen
Hoge thermische- en oxidatie stabiliteit Minder slipopbouw en afzettingen en een verhoogde viscositeit
TBN reserve Beheersing van neerslag en neutraliseert zuren
Hoge afschuifstabiliteit waardoor viscositeitsklasse behouden blijft Bescherming tegen slijtage en beheersing van viscositeit
Geavanceerde reinigende en vuil oplossende eigenschappen Schonere motoren en langere levensduur van onderdelen
Geavanceerde roetbehandeling Verbeterde beheersing viscositeit en verpompbaarheid gebruikte olie
Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen Bescherming tegen slijtage bij starten
Compatibiliteit met onderdelen Lange levensduur pakkingen en afdichtingen
Voldoet aan veeleisende specificaties van vooraanstaande OEM’s Eén motorolie voor gemengde wagenparken
Toepassingen
Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

Natuurlijk aanzuigende en turbo-opgeladen diesel aangedreven motoren van voorname Japanse, Europese en Amerikaanse fabrikanten
Licht en zwaar wegtransport
Off-highway industrietakken zoals: (mijn)bouw, (steen)groeves en landbouw
Gemengde wagenparken

In Stock

Sku:12.02.0152

88.80 Incl

Gewicht 21 kg
Back to Top